PsIce.net - Learning By Doing AS

Fortell meg, og jeg vil glemme.
            Vis meg og jeg vil huske.
                        Involver meg og jeg vil lære!

Skip Navigation Links

Økonomi Illustrator

Pedagogisk metodikk er "Learning By Doing"

Økonomi Illustrator® er et pedagogisk hjelpemiddel for på en rask og effektiv enkel måte lære seg grunnleggende økonomi.

Økonomi Illustrator® består av fire  kursmoduler – hver av en dags varighet. Deltakere i team, bestående av 3-4 personer. Hvert team skal lede ”sin” bedrift i en 4-5 års periode – i konkurranse med andre deltakere/team. De fire kursmoduler er:

  • Modul ”BASIC”              Grunnleggende økonomiforståelse.
  •  Modul ”CONTINUE”      Påbygging til ”Basic” – her møter man nye og tøffere utfordringer.
  •  Modul ”ETABLERER”   Skreddersydd case  for etablering av ny bedrift
  •   Modul  ”SERVICE OG TJENESTEYTING”. Spesialtilpasset  case for  serviceyrker og tjenesteytende næringer.

Vi har mange fornøyde deltakere – og antallet øker:

Økonomi Illustrator® - modul ”BASIC”.

BEDRIFTSØKONOMI

På kun 5 til 7 timers kurs vil deltagerne lære blant annet:

         Økonomiforståelse  -  verdiskapning.

         Lære å arbeide med balanseregnskap

          Lære å arbeide med resultatregnskap.

         Bruke nøkkeltall og styringsdata.

         Forstå viktige økonomiske sammenhenger i en bedrift.

         Lære om pengestrøm og pengeflyt i bedriften

         Gjennomføring av forandringer slik at bedriften tjener mer penger.

Deltakere trenger ingen forkunnskaper innen økonomi eller data for å ta kurset.

Last ned brosjyre for modul ”Basic”.

 

 

Økonomi Illustrator® - modul ”Continue”.

Et påbyggingskurs til BASIC – varighet en dag - med hovedvekt på følgende:

 • Deltakerne fortsetter (som i Basic)å arbeide med økonomiforståelse, økonomiske sammenhenger, regnskaper, balanse, bruk av nøkkeltall og styringsdata etc.

 

 • Nytt - nå kommer det vesentlig tøffere uforutsette hendelser – som fører til at bedriften kommer til å operere med røde tall (underskudd) i ett/flere år. Deltakerne må arbeide for å få snudd denne negative utvikling.

 

 • Nytt - nå skal man også lærer man om –  og selv arbeide med budsjettering.

 

 • Nytt  – man trenes i å lede en bedrift som ”alltid” mangler cash/penger. Som en følge av dette lærer deltakerne om – og trenes i å arbeide med likviditetsproblematikk og likviditetsbudsjettering.

 

 • Nytt  - deltakerne skal også arbeide med immaterielle verdier (Goodwill) . 

 

Økonomi Illustrator® - modul ”Etablerer”.

Skreddersydd case for gründere og etablerere.

Formål -  lære bedriftsøkonomi på en dag

o   Fra etablering og oppstart av en ny bedrift

o   Til gjennomføring av de første 4 år.

Last ned brosjyre for modul ”Etablerer”.

 

Økonomi Illustrator® modul ”Service og tjenesteyting”.

Skreddersydd case for service og tjenesteytende bedrifter.

Formål -  lære Bedriftsøkonomi på en dag,

·         Hvor ansattes kompetanse er viktig drivkraft for å oppnå lønnsomhet.

·         Utvikling av ansattes kompetanse kan gi grunnlag for å gjennomføre bedre betalte oppdrag.

Brosjyre - Modul Service og Tjenesteyting (2009).pdf

 

 

 

Financial Illustrator

Our simulators are translated for our English speaking customers. Please contact us for more information.

Find English version here.eXTReMe Tracker