PsIce.net - Learning By Doing AS

Fortell meg, og jeg vil glemme.
            Vis meg og jeg vil huske.
                        Involver meg og jeg vil lære!

Skip Navigation Links

Ledelse av kunnskap

Learning By Doing AS har to simulatorer for kunnskapsledelse. Vi har delt på privat og offentlig sektor.

I begge simulatorene ser vi på intellektuell kapital og ledelse av den, sammen med tradisjonell økonomi.  Hvordan skal man klare å lede og holde fokus på alle aspekter i kunnskapsintensive organisasjoner? Våre simulatorer lar deltakerne få prøve og feile på en trygg arena.

Begge simulatorene tar to dager hver.

Kunnskapsledelse

Kunnskapsledelsesimulator for privat sektor

Utfordringer i kurset er:

 • Strategi for kunnskapsbedrifter
 • Hva styrer og påvirker din konkurranseevne?
 • Hvor lojale er våre kunder og medarbeidere?
 • Styring og ledelse av verdiskapning og intellektuell kapital?
 • Etisk verdigrunnlag - bør noe gjøres?
 • Klarer du å nå dine mål på en kostnadseffektur måte?
 • Hva kan gjøres for å tjene mer penger?

I hvilken retning skal utviklingen skje? Du står ved et veivalg - hvor ønsker du å gå?

 

Last ned brosjyre

Ledelse av off. tjenesteproduksjon

Kunnskapsledelsesimulator for offentlig sektor

Kurset er en trening i:

 • Ledelse og samarbeid
 • Strategitenkning
 • Økonomiforståelse
 • Levere regnskaper
 • Utvikle og ta vare på medarbeidere og kompetanse

        Se sammenhenger:

 • Budsjett og levering av resultater
 • Kjempe om tjenester som er konkurranseutsatt
 • Måle-/sete verdier på "usynlige verdier" som:
  • virksomhetens rykte – renommeet i markedet 
  • kompetanse til medarbeidere
 • Bruk av nye pedagogiske læremetoder

Last ned brosjyre

 

eXTReMe Tracker